Media & Press

Check out Plastered T-shirts on TV

 • Zhi Lai Zhi Wang 20140206

 • Zhi Lai Zhi Wang 20140131

 • Crossover 20140204 Social life during festival

 • Zhi Lai Zhi Wang 20140124

 • Zhi Lai Zhi Wang 20140123

 • Crossover 2014121 Move to live in other places

 • Crossover 20140116 China\'s household pension

 • Crossover 20140114 Say goodbye to the past

 • Zhi Lai Zhi Wang 20140103

 • Qing Chun Zheng Dang Nian 20131224

See Plastered T-shirts featured in print media

 • Legal Evening News

  Legal Evening News

 • Civilization

  Civilization

 • CRI

  CRI

 • Xinhua Net Shanxi Channel

  Xinhua Net Shanxi Channel

 • Xi‘an Evening News

  Xi‘an Evening News

 • Red Star

  Red Star

 • Xinhua Net

  Xinhua Net

 • TOPSY

  TOPSY

 • TV Guide China

  TV Guide China

 • Beijing Story Radio AM603

  Beijing Story Radio AM603

 • Pangbianr

  Pangbianr

 • The Beijinger

  The Beijinger