Media & Press

Check out Plastered T-shirts on TV

 • BTV8《Beijing Ke》20150529

 • Guangdong weishi2015035

 • BRTN20150212

 • SmallBus20150121

 • The Chinese dream

 • Zhi Lai Zhi Wang20141204

 • Zhi Lai Zhi Wang20141113

 • Zhi Lai Zhi Wang20141106

 • CRIENGLISH20141205

 • Zhi Lai Zhi Wang20140918

See Plastered T-shirts featured in print media

 • The Beijinger

  The Beijinger

 • Beijing Evening Newspaper

  Beijing Evening Newspaper

 • Time Out

  Time Out

 • Agenda

  Agenda

 • EDGE

  EDGE

 • Global E-Bueinessman

  Global E-Bueinessman

 • Star Show

  Star Show

 • Sina

  Sina

 • Reuters

  Reuters

 • Beijing Morning News

  Beijing Morning News

 • Time Out (Shanghai)

  Time Out (Shanghai)

 • City Weekend

  City Weekend